top of page

📊 SWOT: Opportunity và Threat là gì?

SWOT là viết tắt của 4 từ Tiếng Anh: Strengths (Thế mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức), hay còn được biết đến là mô hình (ma trận) phân tích kinh doanh nổi tiếng cho doanh nghiệp. Mô hình này dành cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu cải thiện tình hình kinh doanh bằng định hướng đúng đắn và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.Trong đó Strengths (Thế mạnh), Weaknesses (Điểm yếu) là 02 yếu tố nội bộ trong doanh nghiệp hay còn gọi là yếu tố nội bộ và đây là những yếu tố mà doanh nghiệp có thể chủ động tác động, thay đổi. Còn Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) là 02 yếu tố bên ngoài bao gồm các khía cạnh như nguồn cung ứng, đối thủ, giá thị trường. Và các yếu tố bên ngoài thì không phải là những yếu tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được.


Vì SWOT bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cho nên hoạt động phân tích SWOT là tìm hiểu đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thông qua 2 cặp yếu tố Strengths (Thế mạnh) - Weaknesses (Điểm yếu) và Opportunities (Cơ hội) - Threats (Thách thức). Dựa trên cơ sở này, nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc xác định đường lối, tầm nhìn và các kế hoạch cho doanh nghiệp.


Trong quá trình phân tích, Quản lý, nhân viên kinh doanh hay ngay cả khách hàng đều có thể là thành phần đóng góp cho mô hình phân tích SWOT. Chính vì vậy, mô hình này có giúp gắn kết đội nhóm và khuyến khích đội ngũ nhân viên tích cực tham gia lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty.


*Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) là gì?

1. Opportunity - Cơ hội: Những cơ hội mà doanh nghiệp có thể tận dụng đến từ xu hướng công nghệ, thị trường, khách hàng, sự thay đổi trong chính sách nhà nước đến lĩnh vực kinh doanh, sự thay đổi về lối sống, xã hội,...


Giải pháp: Nhìn vào thế mạnh và tự hỏi những thế mạnh này có thể mở ra bất cứ cơ hội nào không. Ngoài ra, xem xét những điểm yếu và tự hỏi sau khi khắc phục và hạn chế những điểm này, có thể tạo ra cơ hội mới nào không? Làm thế nào để có thể cải thiện quy trình bán hàng/hỗ trợ khách hàng hiện có hay hỗ trợ khách hàng tiềm năng? Những kiểu truyền thông nào sẽ thúc đẩy chuyển đổi khách hàng? Làm thế nào để tìm kiếm nhiều bậc thầy trong ngành ủng hộ thương hiệu? Phương pháp tối ưu quy trình làm việc liên phòng ban hiệu quả hơn là gì? Có nhân sách công cụ tài nguyên nào khác mà doanh nghiệp chưa tận dụng tối ưu hay không? Những kênh quảng cáo tiềm năng nào mà doanh nghiệp chưa khai thác?


2. Threat - Thách thức: Thách thức, Rủi ro hoặc các mối đe dọa đến khả năng thành công hoặc tăng trưởng của doanh nghiệp (như đối thủ cạnh tranh, thay đổi chính sách, tình hình tài chính, lạm phát, dịch bệnh,....)


Giải pháp: Sử dụng Phân tích PEST (Chính trị (P), Kinh tế (E), Xã hội (S), Công nghệ (T) khi đánh giá cơ hội và thách thức. Những vấn đề trong nội bộ doanh nghiệp? Những khó khăn nào bị tác động từ bên ngoài?

_______________________________________

 Công ty TNHH Hoàn Mỹ

 024.3783.1480

 Professional Maintenance and Cleaning Services

12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

ความคิดเห็น


bottom of page