top of page

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ
CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ

Tầm nhìn

​Our vision

1

1 button 8.jpeg

Tầm nhìn :

Là doanh nghiệp hàng đầu đem đến cho người dân Việt Nam môi trường sống an toàn sạch sẽ và thúc đẩy lối sống văn minh trong thời giai đoạn hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước

Sứ mệnh với Khách hàng:

Duy trì sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vệ sinh Hoàn Mỹ và đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc và cuộc sống.

Cải tiến và nâng cao năng suất lam việc, tối ưu hóa nguồn lực và chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Sứ mệnh với Xã hội:

Kiến tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động

Sứ mệnh

​Our mission

2

1 button 13.jpeg

Giá trị cốt lõi

Core values

3

1 button 10.jpeg

Hài hòa lợi ích:

Hài hòa lợi ích trong doanh nghiệp là việc đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều có lợi từ hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này bao gồm các bên liên quan như nhân viên, khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Đảm bảo an toàn:

Điều này đảm bảo rằng khách hàng và người thụ hưởng dịch vụ của công ty sẽ không bị tổn thương và có thể tin tưởng vào sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Duy trì ổn định:

Tăng cường quản lý tài chính, đa dạng hóa sản phẩm hoặc dịch vụ, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đào tạo nhân viên và đảm bảo môi trường làm việc tốt.

Trung thực:

Doanh nghiệp trung thực luôn có trách nhiệm xã hội và hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Điều này bao gồm việc đóng góp vào các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững cho cộng đồng

Giá trị cốt lõi

Core values

4

Hoan My-61.jpg
bottom of page