top of page
Vietnamese craftsman carving out and painting a floral pattern on a wooden board
Vui lòng góp ý để chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ làm sạch:
Bạn thấy chất lượng làm sạch thế nào:
Không ổnCân cải thiệnBình thườngTốtRất tốt
Bạn đánh giá nhân viên phục vụ thế nào:
Không ổnCần cải thiệnBình thườngTốtRất tốt
Bạn có sẵn sàng giới thiệu dịch vụ làm sạch ở đây tới bạn bè/ người thân không:
KhôngCần xem xétCũng đượcSẵn sàngRất sẵn sàng
bottom of page