top of page

⚙️ “Tìm hiểu về quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp”

Quản lý chất lượng là tập hợp các hoạt động như: tổ chức, lên kế hoạch, giám sát và thực hiện các công việc với mục đích đảm bảo cho sản phẩm đầu ra có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và mong muốn của khách hàng.*Các nguyên tắc của quản lý chất lượng

1. Sự thỏa mãn khách hàng: Cần liên tục tìm hiểu các nhu cầu của khách hàng và xây dựng nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu đó một cách tối ưu.

2. Đào tạo kỹ năng lãnh đạo: Lãnh đạo cả tổ chức phải thống nhất mục đích, môi trường nội bộ của công ty, huy động nguồn lực để đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty.

3. Quản lý có hệ thống: Sử dụng hệ thống quản lý chất lượng – hệ thống QMS, hệ thống Quản lý Chất lượng được dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

4. Phân tích dữ liệu và thông tin, cải tiến liên tục: Điều này càng quan trọng hơn trong sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh như hiện nay.

5. Thiết lập mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với nhà cung ứng: Nâng cao sự ổn định của nguồn cung và khả năng tạo ra giá trị của cả hai bên.

6. Quản lý nhân sự: Con người là tài sản quan trọng của tổ chức, yếu tố quyết định cho sự phát triển.


*Các phương pháp quản lý chất lượng trong doanh nghiệp

1. Kiểm tra chất lượng

Tiến hành vào cuối giai đoạn sản xuất, với mục đích xem xét chất lượng sản phẩm có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đề ra hay chưa, dựa trên những tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật có sẵn để xác định chất lượng thành phẩm, sau đó xây dựng các biện pháp khắc phục sự cố kịp thời, hỗ trợ tiết kiệm thời gian, tài nguyên cũng như giảm tiểu được tối đa chi phí sản xuất.

2. Kiểm soát chất lượng toàn diện

Là một chính sách quản lý tập trung có sự phối hợp đồng nhất và hiệu quả trong toàn bộ quy trình từ sản xuất, cung ứng, bán hàng và chăm sóc khách hàng, đảm bảo rằng mọi hoạt động trong quy trình sản xuất đều tuân thủ các quy định chất lượng đã được định sẵn.

3. Quản lý chất lượng toàn diện

Là một chiến lược thúc đẩy sự cải thiện liên tục trong mọi bước hoạt động của doanh nghiệp, giúp sản phẩm, dịch vụ có thể đáp ứng yêu cầu, nhấn mạnh sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức để có phương án đáp ứng tốt nhất cho các mong muốn của khách hàng.


*Quy trình quản lý chất lượng

1. Hoạch định chất lượng

- Thiết lập các mục tiêu và tiêu chuẩn quản lý chất lượng

- Xác định các yêu cầu cụ thể của khách hàng và thị trường bao gồm việc xác định các thông số kỹ thuật, hiệu suất đạt chuẩn và điều kiện đáp ứng an toàn

2. Đảm bảo chất lượng

- Kiểm soát để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, đảm bảo phải duy trì tính liên tục

- Giữ cho quá trình quản lý chất lượng luôn đảm bảo tiêu chuẩn

3. Kiểm soát chất lượng

- Kiểm tra và thử nghiệm từng giai đoạn của quy trình quản lý chất lượng, ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng

4. Liên tục cải thiện

- Xác định các công việc, quy trình có thể cải thiện và tối ưu hóa, thu thập dữ liệu về năng suất

- Khuyến khích những ý tưởng sáng tạo và khơi gợi tất cả mọi người đưa ra những ý tưởng và đóng góp

______________________________________

 Công ty TNHH Hoàn Mỹ

 024.3783.1480

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kommentare


bottom of page