top of page

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VỚI ĐỊNH MỨC

Định mức sản phẩm là một khái niệm quan trọng trong quản lý sản xuất và kế toán chi phí, được sử dụng để xác định mức tiêu thụ nguyên liệu, lao động, và các nguồn lực khác cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm cụ thể. 


Định mức là gì?

Định mức sản phẩm hay định mức tiêu hao nguyên vật liệu là thước đo các hao phí cần thiết về vật liệu, thời gian sản xuất và công suất máy móc dùng cho việc sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ trong điều kiện sản xuất bình thường.

Định mức cũng là yếu tố phản ánh sự tiêu hao thực tế các nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, đây là cơ sở để doanh nghiệp lập các kế hoạch kiểm soát và tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực, quản lý tài chính.


Các loại định mức


Định mức lao động là một khái niệm trong quản lý nhân sự và sản xuất, áp dụng để xác định mức tiêu thụ lao động cần thiết để thực hiện một công việc hay sản xuất một đơn vị sản phẩm cụ thể,  thường bao gồm ước lượng về thời gian và số lượng lao động cần thiết để hoàn thành công việcĐịnh mức nguyên vật liệu là một khái niệm sử dụng để xác định lượng nguyên vật liệu cụ thể cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm hay thực hiện một công việc. Định mức này thường bao gồm các thông số như số lượng và loại nguyên vật liệu, đặc điểm kỹ thuật, và quy trình sản xuất.


Định mức kinh tế kỹ thuật là một hệ thống các tiêu chí và chuẩn mực được xác định để đo lường và quản lý hiệu suất trong một ngành công nghiệp hoặc một quá trình sản xuất cụ thể. Đây là một phương tiện để đánh giá và so sánh các chỉ số kinh tế và kỹ thuật của một doanh nghiệp. 


Định mức dụng cụ là một hệ thống các tiêu chí và quy định được thiết lập để đo lường và quản lý các công cụ và dụng cụ được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc chế tạo, hằm đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả trong việc sử dụng các công cụ, giảm thiểu sự biến động không mong muốn, và tối ưu hoá quy trình sản xuất. 


Định mức thiết bị là một hệ thống các tiêu chí và quy định được thiết lập để xác định và quản lý các thiết bị và máy móc sử dụng trong quá trình sản xuất, chế tạo hoặc các hoạt động khác của doanh nghiệp. 


Định mức xây dựng là một hệ thống tiêu chí và quy định được thiết lập để đo lường và quản lý các khía cạnh liên quan đến việc xây dựng các công trình, công trình kiến trúc, hay các dự án xây dựng.


Các phương pháp xây dựng định mức


Phương pháp thống kê kinh nghiệm là một trong những phương pháp xây dựng định mức dựa trên sự tích luỹ và phân tích dữ liệu lịch sử, kinh nghiệm trong quá khứ của các dự án tương tự trên cơ sở phương pháp bình quân gia truyền.


Phương pháp thực nghiệm là một phương pháp xây dựng định mức dựa trên việc thực hiện thử nghiệm và thu thập dữ liệu từ các hoạt động thực tế. Trong ngữ cảnh xây dựng định mức, phương pháp này chú trọng vào việc tiến hành các thí nghiệm, đo lường, và ghi chép kết quả từ các dự án hay quá trình sản xuất. 


Phương pháp phân tích là phương pháp thực hiện việc tính toán về kinh tế và kĩ thuật với việc phân tích toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu hao nguyên vật liệu trong quá tình sản xuất để xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kì kế hoạch.

_______________________________________

💚 Công ty TNHH Hoàn Mỹ

📞 024.3783.1480

🧰 Professional Maintenance and Cleaning Services1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page