top of page

🤝 “Môi trường đoàn kết, tương trợ giúp nhân viên phát triển”

Theo nghiên cứu của MHA, môi trường làm việc có sự quản lý thúc đẩy sự phát triển và đáng tin cậy cũng có văn hóa khuyến khích mối quan hệ tương trợ giữa các nhân viên. Ngoài ra, nhân viên ở môi trường làm việc lành mạnh sẽ nhận được mức độ tương trợ của đồng nghiệp cao hơn, tương tự với mức hỗ trợ của cấp quản lý. Văn hóa nơi làm việc thúc đẩy sự hỗ trợ và hướng dẫn của người quản lý giúp nhân viên quản lý sức khỏe tinh thần tốt hơn và cảm thấy có động lực hơn để thực hiện tốt công việc của mình.Dưới đây là bốn gợi ý cần xem xét khi cải thiện phúc lợi của nhân viên thông qua quản lý:

1. Chiến lược quản lý

Doanh nghiệp nên tạo ra một chiến lược để thúc đẩy thực hành quản lý công bằng và hiệu quả giữa tất cả nhân viên ở các vị trí quản lý như:

- Kiểm tra và hướng dẫn báo cáo chỉ đạo thường xuyên; - Đánh giá và hỗ trợ quản lý khối lượng công việc; - Đặt kỳ vọng rõ ràng và thực tế về trách nhiệm; - Có chính sách phúc lợi phù hợp;


2. Đào tạo quản lý

Nói chung, sự phát triển trong sự nghiệp của một nhân viên có thành tích tốt khởi đầu bằng việc chuyển sang một vị trí mà họ có cơ hội quản lý người khác. Tuy nhiên, những nhân viên xuất sắc trong công việc có thể không xuất sắc ở vị trí quản lý nếu không được đào tạo và chuẩn bị thích hợp. Quản lý người khác một cách hiệu quả đòi hỏi một tập hợp các kỹ năng có thể được dạy bằng cách đầu tư vào đào tạo quản lý. Nơi làm việc nên đầu tư vào đào tạo quản lý để đảm bảo rằng nhân viên có thể thực hiện tốt vai trò của họ.


3. Ra quyết định chung

Thông thường, các nhà quản lý được giao nhiệm vụ tiến hành đánh giá hiệu suất cho nhân viên của họ. Nó trao rất nhiều quyền lực vào tay người quản lý và rất ít quyền lực vào tay người cấp dưới trực tiếp. Thay vì những đánh giá hiệu suất tiêu chuẩn này, người sử dụng lao động có thể tận dụng mối quan hệ giữa người quản lý và báo cáo trực tiếp thông qua quy trình ra quyết định chung hoặc quy trình đánh giá 360 độ. Cả hai bên nên có cơ hội đưa ra phản hồi và thảo luận về các mục tiêu một cách hợp tác.


4. Cố vấn

Theo Từ điển Webster, người cố vấn được định nghĩa là “cung cấp kiến ​​thức chuyên môn cho những cá nhân ít kinh nghiệm hơn; để xây dựng mối quan hệ dựa trên sự giao tiếp.” Mặc dù việc thực hiện trách nhiệm của người quản lý là quan trọng, nhưng việc coi vị trí quản lý là cơ hội để làm người cố vấn có thể giúp người quản lý tập trung vào điểm mạnh của nhân viên, xây dựng mối quan hệ bền chặt và giúp nhân viên phát triển về mặt chuyên môn.

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page