top of page

LƯƠNG TỐI THIỂU TĂNG 6% TỪ NGÀY 1/7 - THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 01/7/2024. 


Với đề xuất này, lương vùng I nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV đạt 3,45 triệu đồng. Cùng với lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng I lên 23.800 đồng/giờ; vùng II lên 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ; vùng 4 là 16.600 đồng/giờ.


Đề xuất này là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao điều kiện sống và tăng thu nhập cho người lao động, là đòn bẩy cho việc tăng cường sự công bằng và bền vững trong ngành lao động. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ cùng nhau hợp tác để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và phát triển bền vững.


Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đề cập đến việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH. Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị định dự kiến thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; đồng thời, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Hiện chưa có con số chính xác về mức tăng lương hưu từ ngày 1-7-2024, dự kiến Nghị định điều chỉnh lương hưu sẽ trình Chính phủ vào tháng 5-2024.(TTXVN)


_______________________________________

💚 Công ty TNHH Hoàn Mỹ

📞 024.3783.1480

🧰 Professional Maintenance and Cleaning Services
0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page