top of page

"KPI – Chỉ số đo lường hiệu quả công việc"

15 tháng 4, 2023

KPI (Key Performance Indicators) là một chỉ số đo lường hiệu quả của một hoạt động, một quy trình hay một nhân viên trong công việc của mình. KPI giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của các hoạt động và đưa ra các quyết định phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc.


KPI cũng giúp cho các nhân viên hiểu rõ mục tiêu của công việc và có động lực để đạt được mục tiêu đó. Các nhân viên sẽ nắm rõ kế hoạch làm việc của mình là gì, đang làm tốt hay chưa và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu.


KPI là thước đo cho các doanh nghiệp đánh giá được năng lực của các nhân viên và đưa ra các quyết định phù hợp để cải thiện năng lực nhân viên, xây dựng đầu việc cụ thể với từng nhân viên. KPI cũng giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được sự phù hợp của các quy trình, chiến lược kinh doanh và đưa ra các quyết định phù hợp để thay đổi nếu cần thiết.


1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page