top of page

👪💙 Ý nghĩa Ngày gia đình Việt NamChủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới tạo thành xã hội, và gia đình tốt sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Gia đình được coi là hạt nhân của xã hội, và sự phát triển của mỗi gia đình sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72/2001/QĐ-TTG để tôn vinh vai trò của gia đình trong sự phát triển của đất nước. Ngày 28/6 hàng năm được chọn làm Ngày Gia đình Việt Nam, để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình và văn hóa truyền thống từ ngàn đời xưa.

Gia đình được coi là tế bào cơ bản của xã hội, và sự phát triển của gia đình sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội. Mỗi quốc gia và dân tộc đều cần quan tâm đến gia đình để tồn tại và phát triển. Vì vậy, hàng năm vào ngày 28/6, cả nước đều tập trung vào gia đình, và các tổ chức, cơ quan ban ngành tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, góp phần duy trì các giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam.

Ngày Gia đình Việt Nam 2023 sẽ rơi vào thứ 4, ngày 28/6/2022, với mục đích chính là tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và cũng là dịp để các gia đình trao đổi, chia sẻ và hướng đến sự phát triển bền vững của mỗi gia đình. Từ đó, chúng ta có thể góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

_______________________________________

💚 Công ty TNHH Hoàn Mỹ

🌐 hoanmykleanco.com

📞 024.3783.1480

3 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page